مجموعه علمی پژوهشی شکوفااندیش توانسته است تا با بهره مندی از تیمی مجرب و پویا، در طی چندین سال فعالیت موثر و سودمتد خود همواره در زمینه ارایه خدمات آموزشی و پژوهشی به دانشجویان خوشنام و قابل اعتماد باشد.

 

این مجموعه در راستای کمک به سیستم آموزش عالی و همچنین ارتقاء کیفیت پروژه های دانشجویی و تحقیقاتی، با ارایه خدماتی زیر همراهی مطمئن برای دانشجویان در تمامی مقاطع تحصیلی و به ویژه در زمینه انجام پروژه مهندسی کامپیوتر باشد:

 

- انجام پروژه های پژوهشی

- ترجمه متون تخصصی

- ترجمه کتاب و مقالات بین المللی isi و isc

- آموزش نرم افزارهای تخصصی

- مشاوره تحصیلی و انتخاب رشته

 

انجام پروژه مهندسی کامپیوتر شکوفاناندیش