انجام پروژه PVT و پروژه ترمودینامیکی حل معادلات ترمودینامیکی پروژه تبدیل انرژی پروژه اگزرژی یکی از خدمات شکوفااندیش برای دانشجویان گرامی به ویژه دانشجویان رشته مکانیک در گرایش سیالات و تیدیل انرژی است.

انجام پروژه  معادلات حالت (Equation of State: EoS) / نرم افزار PVTsim را می توان به عنوان یکی از جامع ترین نرم افزارها در محاسبات تعادلی و ترمودینامیکی دانست. 

 

 

 

 انجام محاسبات ترمودینامیکی سیستم های حاوی آب، آزمایشات لوله‌قلمی و swelling نیزاز جمله قابلیت های نرم افزار PVTsim  می‌باشند، همچنین  PVTsim  دارای قابلیت‌های متعددی است که از آن ها می توان برای شبیه سازی فرایند های رایج در مهندسی تضمین جریان (Flow Assurance Engineering) استفاده نمود.   

 

 

*

 

 


انجام پروژه PVT

 

انجام پروژه PVT  کامسول