انجام پروژه های نرم افزاری با استفاده از فلوئنت (FLUENT) یکی از عناوین خدمات قابل ارایه به دانشجویان در موسسه شکوفااندیش می اشد که می توان به طور خلاصه کاربرد آن را در زمینه دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) برای مدل کردن جریان سیال و انتقال حرارت در هندسه‌های پیچیده معرفی نمود.

نرم‌افزار فلوئنت (به انگلیسی: FLUENT) امکان تغییر شبکه، به صورت کامل و تحلیل جریان با شبکه‌های غیرساخت‌یافته برای هندسه‌های پیچیده را فراهم می‌سازد. این نرم‌افزار با زبان برنامه‌نویسی C (سی) نوشته شده است و از تمامی توان و قابلیت انعطاف این زبان بهره می‌برد. نتیجتاً این نرم‌افزار استفاده از حافظهٔ دینامیک، ساختار مناسب داده‌ها و اطلاعات و کنترل انعطاف‌پذیر محاسبات را ممکن می‌سازد.

نوع مش‌های قابل تولید و دریافت توسط این گروه نرم‌افزاری شامل شبکه‌هایی با المان‌های مثلثی و چهارضلعی (برای هندسه‌های دوبعدی) و چهاروجهی، شش وجهی، هرمی یا گوه‌ای (برای هندسه‌های سه‌بعدی) می‌باشد. همچنین فلوئنت به کاربر اجازهٔ بهبود شبکه (مثلا ریز کردن یا درشت کردن شبکه در مرزها و مکان‌های لازم در هندسه) را می‌دهد.

 

 

 

 

*
 

کاربردهای نرم افزار فلوئنت:

شبیه سازی افزودن ترم‌های اختیاری حجمی از گرما، جرم، مومنتوم، اغتشاش و ترکیبات شیمیایی

شبیه سازی جریان در محیط متخلخل

شبیه سازی مبدل‌های حرارتی، فن‌ها، رادیاتورها و بازده آن‌ها

شبیه سازی جریان‌های دوفازی و چندفازی

شبیه سازی جریان‌های سطح آزاد با شکل‌های سطح پیچیده 

شبیه سازی جریان در هندسه های پیچیده

شبیه سازی مدل کردن تراکم‌پذیر و تراکم‌ناپذیر

شبیه سازی تحلیل کامل جریان پایا (Steady) یا گذرا (Transient)

شبیه سازی مدل کردن جریان‌های لزج، آرام و متلاطم

شبیه سازی سیال‌های نیوتنی و غیرنیوتنی

شبیه سازی انتقال حرارت جابجایی شامل جابجایی آزاد یا اجباری

شبیه سازی ترکیب انتقال حرارت جابجایی/هدایتی

شبیه سازی انتقال حرارت تشعشعی

شبیه سازی مدل فریم‌های چرخان یا ساکن

شبیه سازی مش‌های لغزان و مش‌های متحرکشبیه سازی واکنش‌های و ترکیبات شیمیایی، شامل احتراق و مدل‌های واکنشی

شبیه سازی محاسبات لاگرانژی برای تغییر فاز از ذرات/قطرات کوچک/حباب‌ها یا شامل ترکیبی از همه با فاز یکنواخت

 

 
انجام پروژه فلوئنت

 

انجام پروژه فلوئنت